© 2020 by Vojtěch Pulec, Tenisová škola SPIN

Telefon: (+420) 777 679 509       Email: vojtech.pulec@tenisovaskolaspin.cz

Podmínky využívaní našich služeb

1. Žádný sport se i pod dokonalým dozorem neobejde zcela bez rizika. Proto účastí na našich trénincích a akcích berete tato rizika na vědomí. Je třeba, aby byli účastníci tréninků a jiných sportovních akcí tenisové školy SPIN úrazově pojištěni. Za úrazy, ke kterým může během tréninku, i když u tenisu jen ojediněle dojít, neneseme žádnou odpovědnost.

 

2. Naše tréninkové metody zahrnují videocoaching. Účastí na našich akcích či trénincích souhlasíte s pořízením videzáznamu vaší hry za účelem výuky tenisu. Videa pořízená za účelem videocoachingu nezveřejňujeme.

 

3. Účastí na našich příměstských táborech a tenisových lekcích souhlasíte s pořízením fotografií či videí během jejich konání a s jejich případným použitím k propagačním účelům naší činnosti. Samozřejmě, přejete-li si například některou z fotek z našich akcí či tréninků ponechat pouze pro vlastní památku, informujte nás a rádi Vám vyhovíme. Videa pořízená za účelem videocoachingu nezveřejňujeme.

 

4. Při méně než 3 účastnících přihlášených na kompletní program letního příměstského tábora si vyhrazujeme právo daný termín zrušit. V praxi to řešíme s účastníky vždy individuálně. Probíhá-li souběžně kemp v jiném areálu v daném městě, po domluvě je sloučíme, přesuneme přihlášku na jiný pro Vás přijatelný termín, nebo Vám vrátíme peníze. Obecně termíny nerušíme. Stává se to vzácně.

5. Účastníci  tréninků a akcí tenisové školy SPIN  mají povinnost (případně jejich zákonní zástupci) informovat organizátory o svých zdravotních indispozicích. Účastí na našich trénincích a akcích zároveň stvrzujete, že jste zdravotně způsobilí ke sportovní výkonům.

 

 

Máte k podmínkám využívání našich služeb otázky? Neváhejte nás kontaktovat na +420 720 262 985.