top of page

Podmínky využívaní našich služeb

1. Žádný sport se i pod dokonalým dozorem neobejde zcela bez rizika. Proto účastí na našich trénincích a akcích berete tato rizika na vědomí. Je třeba, aby byli účastníci tréninků a jiných sportovních akcí tenisové školy SPIN úrazově pojištěni. Za úrazy, ke kterým může během tréninku, i když u tenisu jen ojediněle dojít, neneseme žádnou odpovědnost.

 

2. Naše tréninkové metody zahrnují i videocoaching. Účastí na našich akcích či trénincích souhlasíte s pořízením videozáznamu vaší hry za účelem výuky tenisu. Videa pořízená za účelem videocoachingu nezveřejňujeme.

 

3. Účastí na našich příměstských táborech a tenisových lekcích souhlasíte s pořízením fotografií či videí během jejich konání a s jejich případným použitím k propagačním účelům naší činnosti. Samozřejmě, přejete-li si například některou z fotek z našich akcí či tréninků ponechat pouze pro vlastní památku, informujte nás a rádi Vám vyhovíme. Videa pořízená za účelem videocoachingu nezveřejňujeme.

 

4. Při méně než 3 účastnících přihlášených na kompletní program letního příměstského tábora si vyhrazujeme právo daný termín zrušit. V praxi to řešíme s účastníky vždy individuálně. Probíhá-li souběžně kemp v jiném areálu v daném městě, po domluvě je sloučíme, přesuneme přihlášku na jiný pro Vás přijatelný termín, nebo Vám vrátíme peníze. Obecně termíny nerušíme. Stává se to vzácně.

5. Účastníci  tréninků a akcí tenisové školy SPIN  mají povinnost (případně jejich zákonní zástupci) informovat organizátory o svých zdravotních indispozicích. Účastí na našich trénincích a akcích zároveň stvrzujete, že jste zdravotně způsobilí ke sportovní výkonům.

 

6. Zapsali jsme-li Vás na určitý kurz (blok tréninků obsahující více než jednu lekci v pravidelně se opakujícím termínu) ať už na základě písemné či jen ústní dohody, a nemáme jej od Vás písemně odsouhlasený, Vaší druhou účastí na tréninku v tomto kurzu se celý kurz z hlediska ceny i všech dalších podmínek považuje za Vámi objednaný v celé navržené délce až do konce příslušného období a zároveň tím potvrzujete, že jste s veškerými podmínkami obeznámeni a na vše, co vám případně nebylo sděleno a je pro Vás důležité (např. cena), jste se při domluvě na kurzu a následné docházce na tento kurz zeptali. Takto odsouhlasený kurz (ať už písemně či Vaší druhou účastí na tréninku z tohoto kurzu) Vám bude fakturován. Následná neúčast na některých nebo i všech trénincích nijak nesnižuje fakturovanou částku. Cena kurzu je nedělitelná. Velmi rádi Vám vyjdeme vstříc a pokud to naše kapacity alespoň trochu umožní, neodchozené tréninky si v rámci našich volných kapacit můžete nahradit. Náhrady není možné vybírat jako extra trénink organizovaný navíc na naše náklady. Účastí na kurzu berete na vědomí, že pravidelný termín kurzu je závazný a na případné náhrady z důvodu Vaší neúčasti Vám nevzniká žádný formální nárok.

Máte k podmínkám využívání našich služeb otázky? Neváhejte nás kontaktovat na +420 720 262 985.

bottom of page